استرس و مشكلات روحي، تغيير آب و هوا و مسافرت، روي عملكرد تخمدان تاثير مي‌گذارند. كاركرد تخمدان به مغز بستگي دارد يعني تخمدان از مغز پيام دريافت مي‌كند و هرگونه تاثير جدي روي مغز باعث اختلال در كار تخمدان‌ها مي‌شود. قبل از هر چيز بايد بدانيم عادت ماهانه نامرتب به چه معناست و منظورتان از اينكه فاصله بين آنها يكسان نيست، چيست. اگر اين فاصله‌ها خيلي كم باشد، مثلا 3-2 روز، غيرطبيعي نيست. عادت ماهانه نامرتب، غيرقابل پيش‌بيني است يعني اگر اين ماه با ماه قبل 30 روز فاصله داشته و ماه بعد اين فاصله به 40 روز برسد يا خيلي زودتر خونريزي آغاز شود، مثلا طي 20 روز، فاصله طبيعي بين دو عادت ماهيانه بايد بين 25 تا 35 روز و شروع قابل‌پيش‌بيني باشد. كيست‌هاي تخمداني باعث به هم خوردن نظم عادت ماهيانه مي‌شوند. شايع‌ترين علت بي‌نظمي عادت ماهانه در سن 18 سالگي مي‌تواند عدم تخمك‌گذاري باشد. به هر حال براي اطمينان از تشخيص درست، سونوگرافي و آزمايش‌هاي هورموني لازم است تا بتوان براساس آن تصميم‌گيري كرد.